22 Mart 2014 Tarihli ve 28949 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

1058  Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

 

KADRO ARTIRILMASI KARARI

—  İçişleri Bakanlığına Ait Kadro Artırılması Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınavı ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kastamonu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri