22 Mart 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28949

YNETMELK

Orman Genel Mdrlnden:

ORMAN KADASTROSU VE 2/B UYGULAMA YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 20/11/2012 tarihli ve 28473 sayl Resm Gazetede yaymlanan Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Ynetmeliinin 48 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Bu ilnda;

a) Belde, mahalle ve ky alma alan hudutlar iindeki ormanlarn kadastrosunun ve 2/B uygulamasnn bitirildii,

b) Tutanak ve haritalara kar itiraz olanlarn ask tarihinden itibaren otuz gn iinde kadastro mahkemelerinde, kadastro mahkemesi olmayan yerlerde kadastro davalarna bakmakla grevli mahkemelerde dava aabilecei,

c) lan sresi getikten sonra, dava almayan kararlara ilikin dzenlenen tutanak ve haritalarn kesinleecei,

) Orman kadastro komisyonlarnca dzenlenen tutanak ve haritalarn kesinletii tarihten itibaren on yl getikten sonra, kadastrodan nceki hukuki sebeplere dayanarak Hazine hari itiraz olunamayaca ve dava alamayaca,

d) Hak sahibi gerek ve tzel kiiler tarafndan alacak snrlamaya itiraz davalarnda hasmn Orman Genel Mdrl; 6831 sayl Kanunun 2 nci maddesine gre orman snrlar dna karma ilemlerine kar alacak itiraz davalarnda ise hasmn Hazine ve Orman Genel Mdrl olduu,

e) Orman Genel Mdrlnce alacak davalarda hasmn, hak sahibi gerek ve tzel kiiler olduu,

f) Bu ilnn ilgililere ahsen yaplan tebli hkmnde olduu,

aka belirtilir.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Orman Genel Mdr yrtr.