22 Mart 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28949

YNETMELK

Orman ve Su leri Bakanlndan:

ORMAN VE SU LER BAKANLII HUKUK MAVRL VE AVUKATLIK

SINAVI VE ATAMA YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 18/7/2013 tarihli ve 28711 sayl Resm Gazetede yaymlanan Orman ve Su leri Bakanl Hukuk Mavirlii ve Avukatlk Snav ve Atama Ynetmeliinin 7 nci maddesinin ikinci fkrasnn (b) ve (d) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Diploma veya geici mezuniyet belgesinin asl veya Bakanlka yahut noter onayl rnei ya da bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurtdndaki retim kurumlarndan mezun olanlar iin diploma denklik belgesinin asl veya Bakanlka yahut noter onayl rnei,

d) Avukatlk ruhsatnamesinin asl veya Bakanlka ya da noter onayl rnei.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci fkrasnn ikinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Baar puan en yksek olan adaydan balanmak suretiyle snav duyurusunda belirtilen hukuk maviri ve avukat kadro says kadar asil aday ile asil aday says kadar yedek aday isimlerinden oluturulan liste Bakan onayna sunulur.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Orman ve Su leri Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

18/7/2013

28711