22 Mart 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28949

KADRO ARTIRILMASI KARARI

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/236

1 – İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı kadrosunun iki’den üç’e, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı kadrosunun dört’ten beş’e, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı kadrosunun üç’ten dört’e ve Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı kadrosunun iki’den üç’e çıkarılması 3046 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (i) bendi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

21/3/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                   Efkan ALA

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı