22 Mart 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28949

ATAMA KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

Adlî yargı hâkim adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca 06/03/2014 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 13.maddesi gereğince atanmasına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.

KARAR : 06.03.2014/482

ADLİ YARGI HÂKİM ADAYLARI:

8. derecenin 1. kademesi (660+1300) göstergesi ile;

1- 165865   Ankara        Adli Yargı       hâkim adayı     Mahmut KOCACIK                        Yüksekova Hâkimliğine,

 

2- 165955   Ankara        Adli Yargı       hâkim adayı     İbrahim Serkan KILIÇ                    Hacıbektaş Hâkimliğine,

Ad çekme usulü ile naklen atanmıştır.