22 Mart 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28949

TBMM KARARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN ÇALIŞMALARINA

ARA VERMESİNE DAİR KARAR

Karar No. 1058                                                                                                   Karar Tarihi: 19.3.2014

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına, 26.3.2014 Çarşamba gününden başlamak üzere on gün ara verilmesine, Genel Kurulun 19.3.2014 tarihli 72’nci Birleşiminde karar verilmiştir.