21 Mart 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 28948

YNETMELK

Mill Savunma Bakanl ve ileri Bakanlndan:

TERRLE MCADELEDE GREV ALAN PERSONELN, BU GREVLERNN

FASINDAN DODUU DDA EDLEN SULARDAN DOLAYI YAPILAN

SORUTURMA VE KOVUTURMALARDA MDAF OLARAK

BELRLED AVUKAT VEYA AVUKATLARIN CRETLERNN

DENME USUL VE ESASLARINA DAR YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 26/1/2008 tarihli ve 26768 sayl Resm Gazetede yaymlanan Terrle Mcadelede Grev Alan Personelin, Bu Grevlerinin fasndan Doduu ddia Edilen Sulardan Dolay Yaplan Soruturma ve Kovuturmalarda Mdafi Olarak Belirledii Avukat veya Avukatlarn cretlerinin denme Usul ve Esaslarna Dair Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Avukatlk creti, avukatlk cret tarifesine bal olmakszn denir. Ancak, bir personel iin yaplacak toplam deme, soruturma evresindeki ilerde 7.000, asker mahkemelerde grlenler dahil ar ceza mahkemesinin grevine giren sularda 35.000, asker mahkemelerde grlenler dahil asliye ceza mahkemesinin grevine giren sularda 15.750 gstergenin avukatlk szlemesinin yapld tarihteki memur maa katsays ile arpmnn 20 katndan fazla olamaz.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Savunma Bakan ve ileri Bakan birlikte yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

26/1/2008

26768