21 Mart 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 28948

TEBL

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

KOLU TESPT KARARI

Karar No. : 2014/20

yeri : Baransel Nak. Elek. n. Gda Tur. Tek. Tem. San. Tic. Ltd. ti.

Tatvan Center Sahil Mah. Hayri Sandk No: 5/4-2

Tatvan/BTLS

SGK Sicil No. : 1014766.013-1014632.013-1014800.013

Tespiti steyen : Genel- Sendikas

nceleme : Baransel Nak. Elek. n. Gda Tur. Tek. Tem. San. Tic. Ltd. ti.nde Bakanlmzca yaplan incelemede; sz konusu irket tarafndan, Tatvan Belediyesi ile imzalanan hizmet alm szlemesi ile Fen leri Mdrl Bnyesinde Altyap, styap Bakm, Onarm lerinin, Taski Mdrl Bnyesinde Atk Su Artma Tesisi Elektrik Teknikeri, Makine Teknikeri; Tekniker Yardmcs ve Bekilik Hizmetleri lerinin, Park ve Yeil Alanlar ile Yeni Yaplacak Park ve Yeil Alanlarn Refj, Bakm, Onarm ve Temizleme hizmetleri ilerinin yapld, bu nedenle yaplan ilerin kollar Ynetmeliinin 20 sra numaral Genel iler ikolunda yer ald tespit edilmitir.

Karar: Baransel Nak.Elek.n.Gda Tur.Tek.Tem.San.Tic.Ltd.ti.ne ait iyerlerinde yrtlen ilerin nitelii itibariyle kollar Ynetmeliinin 20 sra numaral Genel iler ikoluna girdiine ve yaplan bu tespitin Resm Gazetede yaymlanmasna 6356 sayl Sendikalar ve Toplu Szlemesi Kanununun 5inci maddesi gereince karar verilmitir.