21 Mart 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 28948

YNETMELK

Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN SERMAYE YETERLLNN LLMESNE VE

DEERLENDRLMESNE LKN YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bankalarn Sermaye Yeterliliinin llmesine ve Deerlendirilmesine likin Ynetmeliin 30 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) 28 ve 29 uncu maddelerde yer alan oranlar, Bankalarn zkaynaklarna likin Ynetmelikte belirtilen zkaynak ve konsolide zkaynak hesaplama dnemleri itibaryla hesaplanr ve hesaplama dnemini takiben Kurulca belirlenecek srelerde Kuruma gnderilir.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/6/2012

28337

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

5/9/2013

28756

2-

8/10/2013

28789 (Mkerrer)