20 Mart 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28947 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Mesleki Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan yirmi bir meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

EKLER:

Ek-1        Yumuşak Kapak Takma Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-2        Tel Dikiş Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-3        Şekilli Kesim Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-4        Selofan Kaplama Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-5        İplik Dikiş Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-6        Kutu Katlama ve Yapıştırma Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-7        Matbaa Bıçak Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-8        Sarım Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-9        Endeks Okuma Görevlisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-10      Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-11      İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-12      Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-13      Elektrik Tesisatçısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-14      Plastik Ekstrüzyon Makine Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-15      Plastik Geri Dönüşüm Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-16      Plastik Şişirme Makinesi Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-17      Plastik Şişirme Makinesi Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-18      Plastik Termoform Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-19      Kent İçi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-20      Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-21      Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı