20 Mart 2014 Tarihli ve 28947 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—   Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   İstanbul Bilim Üniversitesi Kanser Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/3/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-37 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/3/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-38 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/3/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-39 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/3/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-40 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/3/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-41 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/3/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-42 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


20/3/2014 tarihli ve 28947 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.