18 Mart 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28945

TEBL

Maliye Bakanlndan:

ZEL TKETM VERGS GENEL TEBL SER NO: 25DE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(SER NO: 33)

4760 sayl zel Tketim Vergisi Kanunu1 uygulamasna ilikin 25 Seri No.lu zel Tketim Vergisi (TV) Genel Tebliinde2 aada yer verilen deiiklikler yaplmtr.

a) 25 Seri No.lu TV Genel Tebliinin 1.1. TV Mkelleflerinin Tesliminde Verginin Beyan alt balkl blmnn nc paragrafnda yer alan (16.4./j) ibaresi (16.3.5.2./d) olarak; 2.1. (B) Cetvelindeki Mallarn Ayn Cetveldeki Mallarn malinde Kullanlmak zere Tesliminde Verginin Beyan ve 3.1. TV Mkelleflerinin Baz Ya Tesliminde Verginin Beyan alt balkl blmlerinin ikinci paragraflarnda yer alan (16.4./) ibareleri ise (16.3.5.2./c) olarak deitirilmitir.

b) Ayn Genel Tebliin 4.1.1. Mahsup Dilekesi alt balkl blm aadaki ekilde deitirilmitir.

ade talebi, internet vergi dairesi zerinden KDV (KDV mkellefiyetinin bulunmamas halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) ynnden bal olunan vergi dairesine verilecek bir dileke ile elektronik ortamda yaplr.

c) Ayn Genel Tebliin 4.1.2. Mahsup Dilekesine Eklenecek Belgeler alt balkl blmnn (iii.) bendinde parantez iinde yer alan gerekmektedir. ibaresinden sonra gelmek zere aadaki cmle eklenmitir.

Ancak 5174 sayl Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii Kanununun3 5 inci maddesinin 7 numaral fkrasnda yaplan sanayici tanm gerei sanayi odasna kaydolma zorunluluu bulunmayan 10 iiye kadar ii altran imalatlarca sz konusu raporlarn sanayi ve ticaret odalarnn ayr ayr bulunduu illerde ticaret odalarndan alnmas mmkn bulunmaktadr.

d) Ayn Genel Tebliin 4.2.1. Nakden ade Dilekesi alt balkl blm aadaki ekilde deitirilmitir.

ade talebi, internet vergi dairesi zerinden KDV (KDV mkellefiyetinin bulunmamas halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) ynnden bal olunan vergi dairesine verilecek bir dileke ile elektronik ortamda yaplr.

e) Ayn Genel Tebliin 4.2.2. Nakden ade Talebinin Yerine Getirilmesi alt balkl blmnn 3 nc paragrafndan sonra gelmek zere aadaki paragraf eklenmitir.

te yandan 1 Seri No.lu TV Genel Tebliinin4 (16.3.1.) blm uyarnca verilen teminatlardan nakden iade talepleri iin de kullanlabilecei belirtilmi olanlarn, imalatnn talebi zerine bu blm uyarnca alnmas gereken teminat yerine kullanlmas da mmkn bulunmaktadr.

Tebli olunur.

 

1 12/6/2002 tarihli ve 24783 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

2 11/10/2012 tarihli ve 28438 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

3 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

4 30/7/2002 tarihli ve 24831 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.