16 Mart 2014 Tarihli ve 28943 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/5884      5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa Ekli Telsiz Ücretleri Tarifesinde Yer Alan Bazı Hizmet Kalemlerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

2014/5917     6384 Sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun Gereğince Kurulan Komisyonun Yetkisinin Genişletilmesine İlişkin Karar

2014/5929      Adıgüzel Meslek Yüksekokulunun Adının Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2014/5986      Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Kapsamında Ardahan İli Posof İlçesinden Başlayıp Edirne İli İpsala İlçesinde Sona Eren Güzergaha İsabet Eden Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6063      Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Yurt Dışı Sınav Koordinatörlükleri Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2014/5885       Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği

—  Acıbadem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bursa Orhangazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri