15 Mart 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28942

KADRO ARTIRILMASI KARARI

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/220

1 – Spor Genel Müdür Yardımcılığı kadrosunun dörtten beşe çıkarılması 3046 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (i) bendi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

11/3/2014

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                           Akif Çağatay KILIÇ

                  Başbakan                                     Gençlik ve Spor Bakanı