15 Mart 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28942

GÖREVLENDİRME KARARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/226

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR’ın görevlendirilmesi, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

14/3/2014

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             İdris GÜLLÜCE

                  Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı