15 Mart 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28942

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

TÜRK LOYDU VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİNİN ONAYLANMIŞ

KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR

TEBLİĞ (MHG/2014-15)

Onaylanmış kuruluş

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 1785 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Tersaneler Caddesi No:26 Tuzla/İstanbul adresinde bulunan Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.