15 Mart 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28942

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

UNIVERSAL SERTİFİKASYON VE GÖZETİM HİZMETLERİ TİCARET

LTD. ŞTİ.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (MHG/2014-06)’DE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (MHG/2014-14)

MADDE 1 – 24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-06)’in Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.