13 Mart 2014 Tarihli ve 28940 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6529      Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2014/5949     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu Arasında Yemen Ulusal Diyalog ve Anayasa Reformu Vakıf Fonuna İlişkin Standart İdari Düzenlemesinin Onaylanması Hakkında Karar

2014/6019    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Konsüler Misyonlarda Çalışan Personelin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce Yapılacak Denetimler ve Kontrolörler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sakarya Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 23/1/2014 Tarihli ve 2013/2602 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2012/574 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2013/1335 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2013/3007 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2013/3912 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2013/5554 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri