11 Mart 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28938

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Karar Sayısı: 5750                                                                                                    Karar Tarihi: 6/3/2014

Kurul Başkanlığının 5/3/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 3/3/2014 tarih ve 32521522-102.01.03[130-43]-5418 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Citilease Finansal Kiralama A.Ş.’nin faaliyet izninin, anılan Şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun (Kanun) 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine,

- Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.