11 Mart 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28938

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ALBERK QA ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME

A.Ş.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (MHG/2014-17)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2138 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Barbaros Mah. Ak Zambak Sk. A Blok N:2 Kat:19 Ataşehir İstanbul/TÜRKİYE adresinde bulunan ALBERK QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Ek-1

 

MHG/2014-01 Numaralı Tebliğ Çerçevesinde

ALBERK QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.’nin

Görevlendirme Kapsamı (No:1) 

 

Avrupa Komisyonu Karar No.

Ürün(ler)/ Kullanım Amacı

Performansın

Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi

Şartnameler

Görevler

98/214/EC

Strüktürel metalik kesitler/profiller

Sıcak haddelenmiş, soğuk şekillendirilmiş veya başka şekilde üretilmiş çeşitli şekillerdeki kesitler/profiller(T, L, H, U, Z, I, kanallar, köşebent, oluk, boru) ,yassı ürünler (tabaka, levha, şerit) çeşitli metal malzemelerden yapılmış, korozyona karşı astarlanarak (kaplanarak) korunmuş yada korunmamış dökme, dövme ve çubuk demirler. (Metal yapılarda veya metal ve beton karma yapılarda kullanılmak üzere)

Sistem 2+

TS EN 10025-1

TS EN 10219-1

TS EN 15088

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/214/EC

Kaynak malzemeleri

(Strüktürel metal yapı işlerinde kullanmak için)

Sistem 2+

TS EN 13479

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/214/EC

Strüktürel bağlayıcılar

Metal perçinler, cıvatalar (somunlar ve pullar) ve H. R. Cıvataları (yüksek mukavemetli öngerilimli cıvatalar-High Resistance), başlı çiviler, vidalar, demiryolu sürgüleri. (Strüktürel metal işlerde kullanmak için)

Sistem 2+

TS EN 14399-1

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

Agregalar

-Beton, harç ve enjeksiyon için agregalar ve dolgu malzemeleri (Yapılar, yollar ve diğer altyapı işlerinde)

Sistem 2+

TS 706 EN 12620+A1

TS 1114 EN 13055-1

TS EN 13055-1/AC

TS EN 13139

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

Agregalar

- Bağlı olmayan ve hidrolik bağlı olan karışımlar için (Yol ve diğer altyapı işlerinde)

Sistem 2+

TS EN 13242

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

Agregalar

- Bitümlü karışımlar, yüzeye uygulamaları

(Yol ve diğer altyapı işlerinde)

Sistem 2+

TS EN 13043

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

Agregalar

-Kuşanıktaşlar

(Su yapıları ve diğer altyapı çalışmalarında.)

Sistem 2+

TS EN 13383-1

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

Agregalar

-Demiryolu balastı

(Demiryolu işlerinde)

Sistem 2+

TS EN 13450

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu