11 Mart 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28938

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

EPS SANAYİ DERNEĞİ ÇEVRE ENERJİ VERİMLİLİK VE KALİTE KURULU

İKTİSADİ İŞLETMESİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (MHG/2014-16)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2372 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli-İstanbul adresinde bulunan EPS Sanayi Derneği Çevre Enerji Verimlilik ve Kalite Kurulu İktisadi İşletmesi, 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

Ek-1

MHG/2014-01 Numaralı Tebliğ Çerçevesinde

EPS Sanayi Derneği Çevre Enerji Verimlilik ve Kalite Kurulu İktisadi İşletmesi’nin

Görevlendirme Kapsamı (No:1) 

 

Avrupa

Komisyonu Karar No.

Ürün(ler)/ Kullanım Amacı

Performansın

Değişmezliğinin Değerlendirilmesi

ve Doğrulanması

Sistemi

Şartnameler

Görevler

99/91/EC

Isı yalıtım malzemeleri (fabrika yapımı malzemeler ve kullanım yerinde şekillendirilmesi amaçlanan ürünler)

(Herhangi bir uygulamada)

Sistem 3

TS EN 13162

TS EN 13163

TS EN 13164

TS EN 14933

Test Laboratuvarı

99/91/EC

Isı yalıtım malzemeleri

(fabrika yapımı malzemeler ve kullanım yerinde şekillendirilmesi amaçlanan malzemeler)

(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için)

Sistem 3

TS EN 13162

TS EN 13163

TS EN 13164

TS EN 13165

TS EN 13166

TS EN 13167

TS EN 13168

TS EN 13169

TS EN 13170

TS EN 13171

TS EN 14303+A1

TS EN 14304+A1

TS EN 14305+A1

TS EN 14306+A1

TS EN 14307+A1

TS EN 14308+A1

TS EN 14309+A1

TS EN 14313+A1

TS EN 14314+A1

TS EN 14933

TS EN 14934

Test Laboratuvarı