10 Mart 2014 Tarihli ve 28937 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Bitlis Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  İnönü Üniversitesi Geleneksel Halk İlaçları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Ticaret Üniversitesi Spor Endüstrisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kastamonu Üniversitesi Gençlik ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Siirt Üniversitesi İbrahim Hakkı Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Siirt Üniversitesi Siirt ve Yöresi Tarih-Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Siirt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlân

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri