9 Mart 2014 Tarihli ve 28936 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6051   Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İlinde Bağımsız Köy Kurulması Hakkında Karar

2014/6052   2014 Yılında Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Karar

 

ATAMA KARARLARI

2014/5915   Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

—  İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Ankara Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bülent Ecevit Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Hacettepe Üniversitesi Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Hacettepe Üniversitesi Fanconi Aplastik Anemi ve Diğer Konjenital Kemik İliği Yetmezlikleri Tanı-Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Hacettepe Üniversitesi Moleküler Görüntüleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sinop Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Üsküdar Üniversitesi Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödenene Kadar 2014 Yılında Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılmayacağına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2014/9)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri