7 Mart 2014 Tarihli ve 28934 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARLARI

1056      Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar

1057      İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Ara Vermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—  Başbakanlığa Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yeditepe Üniversitesi Konfüçyus Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Yeditepe Üniversitesi Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Yeditepe Üniversitesi Lisans Burs Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  2014 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  2014 Yılı Ocak Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—   Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/43, K: 2013/168 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri