7 Mart 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28934

TBMM KARARI

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONUNUN TÜRKİYE BÜYÜK

MİLLET MECLİSİNİN ARA VERMESİ SIRASINDA

ÇALIŞABİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1057                                                                                                             Karar Tarihi: 1.3.2014

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 1.3.2014 tarihli 71’inci Birleşiminde karar verilmiştir.