7 Mart 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28934

TBMM KARARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN ÇALIŞMALARINA

ARA VERMESİNE DAİR KARAR

Karar No. 1056                                                                                                             Karar Tarihi: 1.3.2014

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına, 11.3.2014 Salı gününden başlamak üzere on beş gün ara verilmesine, Genel Kurulun 1.3.2014 tarihli 71’inci Birleşiminde karar verilmiştir.