6 Mart 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28933

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.               :   2014/17

İşyeri                     :   Denkyol İnş. Elek. Yol Yapım ve Bakım Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.

                                   Lise Cad. Fırat Apt. B Blok K: 2 D: 7

                                   Yenişehir/DİYARBAKIR

SGK No.               :   1059999.021-1032510.063-1032511.063-1050560.021-1052789.021

Tespiti İsteyen      :   Genel-İş Sendikası

İnceleme                :   Denkyol İnş. Elek. Yol Yapım ve Bakım Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen şirketin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yaptığı “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletme Müdürlüğüne Bağlı Toplu Taşıma Otobüslerinde Çalıştırılacak Şoför ve Yardımcı Eleman Hizmet Alım İşi” sözleşmesi kapsamında Belediyeye ait şehiriçi toplu taşıma otobüslerinde şoför olarak işçi çalıştırılması işlerinin, Karayolları Diyarbakır 9. Bölge Müdürlüğü ile yaptığı “Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Birecik Şanlıurfa Kesimi Otoyol Ana Gövde, Bağlantı Yolları ve Kavşak Yollarında Rutin Bakım ve Temizlik İşleri Hizmet Alım İşi” sözleşmesi kapsamında otoyolların temizlik ve rutin bakım işlerinin, “Şanlıurfa Otoyol Bakım İşletme Şefliğine Bağlı Tesisler, Ücret Toplama İstasyonları, İdari Binalar ve Bina Sahalarının Temizlenmesi ve Bakımı Hizmet Alım işi” sözleşmesi kapsamında Otoyol Bakım İşletme Şefliğine bağlı tesisler ile ücret toplama istasyonlarında idari binalar ve bina sahalarının temizlenmesi, bakımı ve çevre düzenlemesi işlerinin, ayrıca Karayolları Diyarbakır 9. Bölge Müdürlüğünden ihale ile iş alan Serhanoğlu İnş. Nak. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.-BSK Yapı Tekstil Gıda Turz. Elekt. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Senver Karakoç İş Ortaklığının alt yüklenicisi olarak Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Şanlıurfa (91’inci), Diyarbakır (92’nci), Mardin (93’üncü), Siirt (94’üncü), Cizre (95’inci), Siverek (96’ncı) ve Batman (97’nci) şube şeflikleri hizmet sınırları içerisinde bulunan yollarda kar ve buzla mücadele, bakım, yapım ve onarım işlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel İşler” işkolunda,

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yaptığı “Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Ana Arterlerde Bulunan Yol Boyu Açık Otoparkların İşletilmesi Hizmet Alım İşi” sözleşmesi kapsamında, Belediyeye ait ana arterlerde bulunan yol boyu açık otoparkların işletilmesi işlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkolunda,

yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.