6 Mart 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28933

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.               :   2014/16

İşyeri                     :   Retay Silah Otomotiv İnşaat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

                                   Fevzi Çakmak Mah. 10728 Sok. No: 5/5

                                   Karatay/KONYA

SGK Sicil No.       :   1069704.042

Tespiti İsteyen      :   Retay Silah Otomotiv İnşaat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

                                   vekili Av. Hamdi CANEVİ

İnceleme                :   Retay Silah Otomotiv İnşaat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen işyerinde üretimi yapılan nihai ürünlerin asıl hammaddesinin büyük bir bölümünün metal bir element olan zamaktan oluştuğu, işin genel organizasyon ağırlığının da, işyerinde üretimi ve satışı yapılan nihai ürünün de havalı tüfek ve kuru sıkı tabanca üretimi olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Retay Silah Otomotiv İnşaat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.