4 Mart 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28931

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                          3 Mart 2014

         69471265-305-1594

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Süleymaniye Forumuna katılmak üzere; 4 Mart 2014 tarihinde Irak’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                3 Mart 2014

        68244839-140.03-62-120

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 3/3/2014 tarihli ve 69471265-305-1594 sayılı yazınız.

             Süleymaniye Forumuna katılmak üzere, 4 Mart 2014 tarihinde Irak’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI