1 Mart 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28928

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 5737                                                                                          Karar Tarihi: 27.02.2014

Kurul Başkanlığının 26.02.2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 24.02.2014 tarih ve 32521522-103.01.03[134-212]-4603 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Ar Faktoring Finansal Hizmetler A.Ş.’nin faaliyet izninin, anılan Şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun (Kanun) 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine,

- Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.