1 Mart 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28928

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 5736                                                                                          Karar Tarihi: 27/02/2014

Kurul Başkanlığının 26.02.2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 21.01.2014 tarih ve 43890421-101[61-1]-1371 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesine 5411 sayılı Bankacılık Kanununun Geçici 3 üncü maddesi uyarınca ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi kapsamında, sigortacılık mevzuatından kaynaklanan yükümlülükleri saklı kalmak ve yalnızca Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketleri nam ve hesabına hareket etmek, ayrıca ilgili kurumlardan onay/görüş alınması ve söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde ortaya çıkabilecek riskin yönetimi konusunda gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla “sigorta acenteliği aracılık hizmetleri” konusunda faaliyet izni verilmesine

karar verilmiştir.