1 Mart 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28928

YNETMELK

evre ve ehircilik Bakanl (Tapu ve Kadastro Genel Mdrl)ndan:

TAPU VE KADASTRO UZMAN VE UZMAN YARDIMCILII SINAV, ATAMA,

YETTRLME, GREV VE ALIMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 28/5/2011 tarihli ve 27947 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tapu ve Kadastro Uzman ve Uzman Yardmcl Snav, Atama, Yetitirilme, Grev ve alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin ad TAPU VE KADASTRO UZMANLII YNETMELݔ eklinde deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi yrrlkten kaldrlm, ayn fkraya aadaki (i) bendi eklenmi ve dier bent buna gre teselsl ettirilmitir.

i) YDS: Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Yarma snavnn yapld yln ocak aynn birinci gn itibaryla otuz be yan doldurmam olmak.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) ve (e) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

b) KPSS sonu belgesinin asl, Genel Mdrlke onayl rnei veya bilgisayar kts,

e) Erkek adaylar iin askerlik durumuna dair yazl beyan,

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 10 (1) Yarma snavnn yazl sorular 11 inci maddede yazl mesleki alan bilgisi konularndan hazrlanr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkrasnn ikinci cmlesindeki szl snav puan, ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 18 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Yarma snavna katlmayan veya uzman yardmclna atanamayanlarn bavuru belgeleri, yarma snav sonularnn ilann izleyen iki ay iinde talepleri halinde ilgililere elden iade edilir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 22 (1) Uzman yardmclar; zlk dosyalar gz nnde bulundurularak, aylksz izin ile toplam ay aan hastalk ve refakat izinleri hari olmak zere, adaylkta geen sre dhil iki yl tamamlaynca tez hazrlama, inceleme ve aratrma faaliyetlerine balarlar. Bu faaliyetlere balanabilmesi iin, 16 nc maddede belirtilen unvanlar arasndan seilen ve bakan dahil be yeden oluan Tez ve Yeterlik Snav Komisyonu Genel Mdr onay ile oluturulur. Ayrca Genel Mdr tarafndan 16 nc maddede belirtilen unvanlar arasndan yedek ye tespit edilir. Asl yelerin herhangi bir nedenle Tez ve Yeterlik Snav Komisyonuna katlamamalar hlinde, yedek yeler tespit srasna gre Tez ve Yeterlik Snav Komisyonuna katlrlar.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavndan ibaresi uzman yardmcl dneminde alnm olmas kaydyla YDSden eklinde deitirilmitir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Genel Mdrln grev ve amalar kapsamnda, aratrma ve inceleme yapmak, proje retmek ve gelitirmek, sonularn rapora balamak,

MADDE 11 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 12 Bu Ynetmelik hkmlerini Tapu ve Kadastro Genel Mdrlnn bal bulunduu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/5/2011

27947

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

8/6/2012

28317