28 Şubat 2014 Tarihli ve 28927 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

2014/5987    Merkez Valisi Alim BARUT’un Sivas Valiliğine Atanması Hakkında Karar

 

GÖREVLENDİRME KARARI

2014/6029    Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına Yılmaz AKÇİL’in Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mersin Üniversitesi Oda Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Niğde Üniversitesi Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği