28 Şubat 2014 Tarihli ve 28927 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 14/11/2013 Tarihli ve E: 2013/15, K: 2013/131 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2009/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/1 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2010/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/2 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2008/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/3 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2009/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/4 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2010/63 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/5 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2010/62 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/6 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri