27 Şubat 2014 Tarihli ve 28926 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6525     Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2014/5979   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Hizmet Merkezinin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2014/5980   Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 500.000.000 ABD Doları Tutarında Kredi Sağlanmasına İlişkin Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/5975   Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2014/5976   Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Alanya Tıp Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2014/5977   8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2014/5978   Erzurum İlinde Tesis Edilecek Yenihayat Hidroelektrik Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

— Başbakan Yardımcılığı ile Aile ve Sosyal Politikalar ve Gençlik ve Spor Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

— Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında İstihdam Edilen Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yönetmeliği

— İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Test, Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hücre, Doku, Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— Kimyevi ve Organik Gübre Piyasa ve Şikâyet Denetimi İçin Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2014/4)

— Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/5)

 

KURUL KARARI

—  Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 21/2/2014 Tarihli ve 201 Sayılı Genel Kurul Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


27/2/2014 tarihli ve 28926 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, 6524 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gazi Üniversitesi İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yayımlanmıştır.