20 Şubat 2014 Tarihli ve 28919 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

2014/5899   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunda Boş Bulunan Başkan ve Üyeliklere Atama Yapılması Hakkında Karar

—   Maliye Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—   Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Sağlık Mesleklerinin Uygulanmasından Dolayı Uğranılan Zararların Uzlaşma Yoluyla Halledilmesine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Gazi Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Gazi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Gazi Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Stratejileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi (GAZİBİTEM) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Gazi Üniversitesi Geri Kalmış Bölgelerde Yatırım ve İstihdamı Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Gazi Üniversitesi Göç ve Nüfus Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Gazi Üniversitesi Hasan Ali Yücel Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Gazi Üniversitesi Kooperatifçilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Gazi Üniversitesi Laparoskopik Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Gazi Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Galatasaray Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—   Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) (BDS 600) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 27

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

DANIŞTAY KARARLARI

—   Danıştay Onuncu Dairesinin 9/12/2013 Tarihli ve E: 2009/12010, K: 2013/8791 Sayılı Kararı

—   Danıştay Onuncu Dairesinin 9/12/2013 Tarihli ve E: 2009/374, K: 2013/8792 Sayılı Kararı

—   Danıştay Onuncu Dairesinin 23/12/2013 Tarihli ve E: 2009/6665, K: 2013/9317 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri