19 Şubat 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28918

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/5898

Sınır kapılarında vize verilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 3/2/2014 tarihli ve 485 sayılı yazısı üzerine, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                             E. İŞLER

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı

                   B. BOZDAĞ                                                     A. İSLAM                                                  V. EROĞLU                                               F. IŞIK

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                Avrupa Birliği Bakanı V.         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                     İ. GÜLLÜCE                                                C. YILMAZ                                         N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                            Dışişleri Bakanı V.                                Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                      A. Ç. KILIÇ                                                 M. M. EKER                                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                       E. ALA                                                        C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                             M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                                          İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                  Millî Eğitim Bakanı                                    Millî Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                           L. ELVAN

                                                               Sağlık Bakanı                                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

10/2/2014 TARİHLİ VE 2014/5898 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Sınır kapılarında verilen vizeler

MADDE 1 ‒ (1) Ekli listede belirtilen ülkelerin vatandaşlarına 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesine göre sınır kapılarında vize verilebilir.

Yürürlük

MADDE 2 ‒ (1) Bu Karar 11/4/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 ‒ (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Sınırda Vize Verilebilen Ülkeler Listesi