15 Şubat 2014 Tarihli ve 28914 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6520     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6521     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Kaynaklar ve Su Havzası Amenajmanı Üzerine Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6522     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve Faaliyetlerine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6523      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Hizmet Merkezinin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

—  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği

—  Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Tarife Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/2/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-18, 2014/ÖİB-K-19, 2014/ÖİB-K-20, 2014/ÖİB-K-21, 2014/ÖİB-K-22, 2014/ÖİB-K-23, 2014/ÖİB-K-24, 2014/ÖİB-K-25, 2014/ÖİB-K-26, 2014/ÖİB-K-27, 2014/ÖİB-K-28, 2014/ÖİB-K-29, 2014/ÖİB-K-30, 2014/ÖİB-K-31, 2014/ÖİB-K-32 Sayılı Kararları

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/2/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-33, 2014/ÖİB-K-34 Sayılı Kararları

 

KURUL KARARI

—   Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/2/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/13] Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri