12 Şubat 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28911

KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/1/A]

Toplantı Tarihi: 2/1/2014

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunca, 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi ve 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 48 inci maddesine istinaden, 2013 yılında yapılan yetkilendirme işlemlerinde (Belge ücreti, kimlik ücreti, sınav ders ücreti) 12 Ocak 2013 tarih ve 28526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan tarifeler üzerinden alınan ücretlerin, 2014 yılında yapılacak yetkilendirme işlemlerinde de her hangi bir değişiklik yapılmadan uygulanmasına, karar verilmiştir.