12 Şubat 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28911

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TCS ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ SANAYİ VE

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ

OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM-2014/1)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2513 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Ali Nihat Tarlan Cad. Kutay Han No:103 D:9 Ataşehir İçerenköy 34752 İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren TCS Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şirketinin;  22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)’nde yer alan;

a) Üretim içi kontrol (Modül A1),

b) AT Tip incelemesi (Modül B),

c) AT Tasarım İncelemesi (Modül B1),

ç) AT Tipe Uygunluk Muayenesi (Modül C1),

d) AT Ürün doğrulaması (Modül F),

e) AT Birim doğrulaması (Modül G),

f) Malzemeler için Avrupa Onayı,

kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.