7 Şubat 2014 Tarihli ve 28906 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2014/5779    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Sınır Birlikleri Değişimi Tatbikatının İcrasına ve Ev Sahibi Ülke Desteği Hükümlerine İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

2014/5792    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında E-Devlet İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2014/5794    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2014/5855    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/5782    Niğde İli, Çamardı İlçesinde Tesis Edilecek Sude Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/5790    Uygulama Alanı İlan Edilen Batman İlinde Bağımsız Köy Kurulması Hakkında Karar

2014/5801    Mevcut Doğal Gaz Dağıtım Bölgeleri Lisans Kapsamı Dışında Kalan İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2014/5818    Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar

2014/5835    154 kV Edirne TM-Ediçim TM Enerji İletim Hattının Edirne TM’ye İrtibatı ile 154 kV Babaeski TM-Edirne TM Enerji İletim Hattının Edirne TM’ye İrtibatı Enerji İletim Hatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/5841    Meriç-Çakmak I. Merhale Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/5881      Umuma Mahsus Pasaport Hamili Macaristan Vatandaşlarına, Türkiye’ye Yapacakları Turistik Amaçlı Seyahatlerinde Toplam Kalış Süreleri 180 Gün İçinde 90 Günü Geçmemek Kaydıyla Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Gençlik ve Spor Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2014/5780    Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik

—   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—   Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—    Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 362)

—   Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri