6 Şubat 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28905

DÜZELTME

5/2/2014 tarihli ve 28904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına İlişkin Tebliğ (TÜRKAK: 2014/1)’in 1 inci maddesinde geçen “2013” ibaresi “2014” olarak düzeltilmiştir.