29 Ocak 2014 Tarihli ve 28897 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

2014/5764   İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—   Bitlis Eren Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Finansal Düzenleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Canik Başarı Üniversitesi Bal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Canik Başarı Üniversitesi Çocuk Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Erzurum Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

—   İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Kocaeli Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Kocaeli Üniversitesi Uygulamalı Matematik Bilimleri Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Kocaeli Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2014 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

—   2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2014/1)

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/1/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-07 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/1/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-08 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/1/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-09 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/1/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-10 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/1/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-11 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/1/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-12 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/1/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-13 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/1/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-14 Sayılı Kararı

—   İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri (BDS 510) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 19

—   İlişkili Taraflar (BDS 550) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 23

—   Yazılı Açıklamalar (BDS 580) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 26

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 9/1/2014 Tarihli ve 2013/276 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 9/1/2014 Tarihli ve 2013/695 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 9/1/2014 Tarihli ve 2013/1999 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 14/1/2014 Tarihli ve 2013/2420 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 14/1/2014 Tarihli ve 2013/5062 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARI

—   Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 24/1/2014 Tarihli ve 2014/1 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri