25 Ocak 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28893

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2013/5728

Ekli “Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığının 18/11/2013 tarihli ve 3107 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 6/12/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                          B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                              N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                              M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                  Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                    M. GÜLER                                                     C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                             M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                                    İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                  Millî Eğitim Bakanı                              Millî Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                             B. YILDIRIM

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİNDE
DE
ĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (11) numaralı bendinde yer alan “sakatlanmaları” ibaresi “engelli hale gelmeleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan “özürlülük” ibaresi “engellilik” şeklinde ve “16/7/2006 tarihli ve 26230 sayılı” ibaresi “30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “özür” ibaresi “engellilik” şeklinde değiştirilmiş ve “14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “sakat” ibaresi “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.