24 Ocak 2014 Tarihli ve 28892 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6517   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geri Kabul Anlaşması ile Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2013/5712    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Ekonomi Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

— Dışişleri Bakanlığına Ait Atama Kararları

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

— Balıkesir Üniversitesi Osmanlı Mirası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Hava Kurumu Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/2014-01)

— Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-02)

— Türkiye Hazır Beton Birliği-Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-03)

— Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-04)

— Tebar Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-05)

— Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-06)

— Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-07)

— Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-08)

— Standart Belgelendirme Denetim Deney Muayene ve Teknik Kontrol Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-09)

— Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)

— Gerçeğe Uygun Değere İlişkin Olanlar Dâhil Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi (BDS 540) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 22

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin 22/11/2012 Tarihli ve E: 2011/107, K: 2012/184 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 31/10/2013 Tarihli ve E: 2013/72, K: 2013/126 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2008/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/134 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2009/5 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/135 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2010/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/136 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2008/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/137 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2009/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/138 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2010/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/139 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2009/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/140 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2012/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/141 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2010/5 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/142 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2010/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/143 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri