23 Ocak 2014 Tarihli ve 28891 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

—  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  INSPECCO Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/13)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2013/23)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/4)

—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 434)

—  Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)

—  Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği (II-15.2)

—  Kâr Payı Tebliği (II-19.1)

—  Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)

—  Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1a)

—  Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:VI, No: 24)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (III.48.4)

—  İşletmenin Sürekliliği (BDS 570) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 25

 

DÜZELTME    22/1/2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 20/12/2013 tarihli ve 2013/5756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri