23 Ocak 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28891

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA HAKSIZ REKABETN NLENMESNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2014/4)

BRNC BLM

Genel Bilgi ve lemler

Mevcut nlem ve soruturma

MADDE 1 (1) in Halk Cumhuriyeti (HC) meneli 6301.40 gmrk tarife pozisyonunda yer alan sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hari) ve diz battaniyeleri ile 6301.90 gmrk tarife pozisyonunda yer alan dier battaniyeler ve diz battaniyeleri iin 8/12/2002 tarihli ve 24957 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (No: 2002/14) ile dampinge kar nlem yrrle konulmutur.

(2) 21/7/2004 tarihli ve 25529 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (No: 2004/14) ile thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (No: 2002/14)in 23 nc maddesi deitirilerek Yalnz, tekrar eden pano bask yaplm ve sz konusu pano baskdan kesilerek battaniye elde edilebilen, rulo veya kesilmi halde olanlarn havl olanlar da nlem kapsamna alnmtr.

(3) Bahse konu nlemler, 1/8/2008 tarihli ve 26954 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (No: 2008/27) ile tamamlanan nihai gzden geirme soruturmas sonucunda karar maddesinde yer alan tanmlama deitirilerek Yalnz, kesilerek battaniye elde edilebilen rulo veya kesilmi halde rme tyl mensucat olarak uygulamaya devam ettirilmitir.

(4) thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmeliin (Ynetmelik) 35 inci maddesinin ikinci fkras hkmnce, 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (Tebli No: 2013/2) ile mevcut nlemlerin yrrlkte kalma srelerinin sona erecei ve bu kapsamda nlemin aynen veya deitirilerek devam iin ilgili rnn yerli reticilerinin mevzuatta ngrlen srelerde yeterli delillerle desteklenmi bir bavuru ile nihai gzden geirme soruturmas almas talebinde bulunabilecekleri duyurulmutur.

(5) Dampinge kar nlemin sona ermesinin damping ve zararn devamna veya yeniden meydana gelmesine yol aaca iddiasyla zerdem Mensucat Sanayi ve Ticaret A..(zerdem), Altnsar Tekstil San. ve Tic. A..(Altnsar) ve Dirili Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Dirili) tarafndan yaplan ve Mink Tekstil Sanayi ve Ticaret A.., Yentur Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. ti., Polat Tekstil San. Tic. Ltd. ti., Sal Tekstil Sanayi ve Tic. A.. ve Sarar Battaniye Tekstil San. ve Tic. A.. tarafndan desteklenen bavuru zerine, 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (Tebli No: 2013/12) ile balatlan nihai gzden geirme soruturmas, T.C. Ekonomi Bakanl (Bakanlk) thalat Genel Mdrl (Genel Mdrlk) tarafndan yrtlerek tamamlanmtr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayl Bakanlar Kurulu karar ile yrrle konulan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmelik hkmleri erevesinde yrtlen nihai gzden geirme soruturmas sonularn kapsar.

Yerli retim dalnn temsil nitelii

MADDE 3 (1) Ynetmeliin 20 nci maddesi erevesinde bavuru sahibi firmalarn yerli retim daln temsil yeteneini haiz olduu anlalmtr.

lgili taraflarn bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin deerlendirilmesi

MADDE 4 (1) Soruturma almasn mteakip, sz konusu rnn yerli reticilerine, Bakanlka tespit edilen ithalatlarna, HCde yerleik, rnn bilinen ihracatlarna ve dier btn ihracatlarn da bilgilendirilmesi iin HC Ankara Bykeliliine ilgili soru formlar, bavurunun gizli olmayan zeti ve soruturma al Tebliine ulamalarn temin etmek iin soruturma alna ilikin bildirimde bulunulmutur.

(2) Taraflarn soru formunu yantlamalar iin posta sresi dahil 37 gn sre tannmtr.

(3) Yerli retim dal, soruturma sresi boyunca Bakanlmz ile ibirlii iinde olmu ve gerektiinde talep edilen ilave bilgileri temin etmitir.

(4) thalat soru formunu doldurmalar iin kendilerine soruturma alna ilikin bildirimde bulunulan ithalat firmalardan yalnzca birinden yant alnmtr. hracat firmalardan ise bir yant alnamamtr.

Yerinde dorulama soruturmas

MADDE 5 (1) Ynetmeliin 21 inci maddesi erevesinde yerli reticilerden zerdem ve Altnsarn Uakta bulunan retim tesislerinde yerinde dorulama gerekletirilmitir.

Gzden geirme dnemi

MADDE 6 (1) nlemin yrrlkten kalkmas durumunda, dampingin ve zararn devam veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadnn tespiti iin 1/1/2010-31/12/2012 arasndaki dnem gzden geirme dnemi olarak belirlenmitir.

KNC BLM

Soruturma Konusu rn ve Benzer rn

Soruturma konusu rn ve benzer rn

MADDE 7 (1) Soruturma konusu rn, HC meneli 6301.40 gmrk tarife pozisyonunda yer alan sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hari) ve diz battaniyeleri, 6301.90 gmrk tarife pozisyonunda yer alan dier battaniyeler ve diz battaniyeleri ile 6001.10.00.00.11 ve 6001.92 gmrk tarife pozisyonlarnda yer alan Yalnz, kesilerek battaniye elde edilebilen rulo veya kesilmi halde rme tyl mensucattr.

(2) Yerli retim dal tarafndan imal edilen battaniyeler ile soruturma konusu lke meneli battaniyelerin benzer rn olduu tespiti mevcut nleme esas soruturmada (esas soruturma) yaplmtr. Bu soruturmada ise gerek yerli retim dal tarafndan gerekse soruturma konusu lkeden ithal edilen nleme konu battaniyelerin ilevsel zellikleri, fiziksel zellikleri, kullanm alanlar, datm kanallar, kullanclarn alglamas ve birbirini ikame edebilmeleri asndan benzer rn olma durumunu ortadan kaldracak bir deiiklik olduuna dair herhangi bir gr alnmam ve bu ynde bir tespitte bulunulmamtr.

(3) Soruturma konusu eya ile ilgili aklamalar genel ierikli olup uygulamaya esas olan GTP karl eya tanmdr. Bununla beraber, soruturma konusu eyann Trk Gmrk Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanmnda yaplacak deiiklikler bu Tebli hkmlerinin uygulanmasna halel getirmez.

NC BLM

Dampingin Devam ve Yeniden Meydana Gelmesi htimali

Genel aklamalar

MADDE 8 (1) Ynetmeliin 35 inci maddesi erevesinde nlemin yrrlkte olduu sre iinde dampingin devam edip etmedii incelenmitir.

(2) Soruturma srasnda yeni damping marj hesaplanmam, esas soruturmada hesaplanm olan damping marjlar gsterge olarak dikkate alnmtr.

DRDNC BLM

Zararn Devam veya Yeniden Meydana Gelmesi htimali

Genel aklamalar

MADDE 9 (1) Ynetmeliin 35 inci ve 41 inci maddeleri erevesinde nlemin yrrlkte olduu dnemde, yerli retim dalnda zarar durumu ve bu zararn devamna ilikin incelemeler yaplmtr.

Genel bilgi ve ilemler

MADDE 10 (1) Ynetmeliin 35 inci maddesi erevesinde nlemin yrrlkte olduu dnemde, YDdeki zarar durumu ve nlemin yrrlkten kalkmas halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelimeler incelenmitir. thalat verileri incelenirken, 2010-2012 dnemi dikkate alnmtr.

rnn genel ithalat

MADDE 11 (1) Bahse konu thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (No: 2002/14) kapsamndaki rnn ilk nihai gzden geirme soruturmas sonras 2010-2012 dnemindeki ithalatnn, 2010 ylnda 272.827 kg (397.298 adet) iken, 2011 ylnda 270.559 kg (403.324 adet) olarak gerekletii grlmektedir. 2012 ylnda ise Van depremi sonras Gney Koreden yaplan ithalat nedeniyle genel ithalatn art gsterdii ve 503.962 kg (595.869 adet) dzeyine ulat tespit edilmitir.

(2) ikayet konusu thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (No: 2002/14) kapsamndaki rnn 2010 ylndaki genel ithalat birim fiyatnn 10,01 ABD Dolar/kg (6,87 ABD Dolar/adet) iken, 2011 ylnda 11,19 ABD Dolar/kg (7,51 ABD Dolar/adet), 2012 ylnda ise 9,49 ABD Dolar/kg (8,03 ABD Dolar/adet) olarak gerekletii grlmektedir. Sz konusu rnler 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayl Resm Gazetede yaymlanan Baz Maddelerin thalatnn zlenmesine likin Tebli thalat: (2003/21) ile balatlan 31/12/2009 tarihli ve 27449 ikinci mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2010/1) uyarnca kayda alma uygulamasna tabi olduklarndan bu rnlerin birim fiyatlar 2003 sonrasnda tutarl bir seyir izlemektedir.

(3) thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (No: 2002/14) kapsamndaki rnlerin 2010-2012 dnemi ithalatna bakldnda ise artan bir seyir izleyen ithalatn 2010 ylnda 10.438.652 kg (67.925.596 ABD Dolar), 2011 ylnda 21.125.842 kg (147.467.995 ABD Dolar) ve 2012 ylnda azalma gstererek 16.478.867 kg (111.810.780 ABD Dolar) olarak gerekletii grlmektedir.

(4) thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (No: 2002/14) kapsamndaki rnlerin 2010-2012 dneminde HCden gerekletirilen ithalatna bakldnda ise toplam ithalattaki artla uyumlu olarak 2010 ylnda 7.416.298 kg (45.288.386 ABD Dolar), 2011 ylnda 17.752.041 kg (119.821.541 ABD Dolar) ve 2012 ylnda azalma gstererek 14.271.257 kg (93.505.951 ABD Dolar) olarak gerekletii grlmektedir.

(5) ikayet konusu rnn Dahilde leme Rejimi (DR) kapsamnda ithalat yaplmamaktadr.

rnn soruturma konusu lkeden ithalat ve birim fiyat

MADDE 12 (1) ikayet konusu maddenin ilk nihai gzden geirme soruturmas sonras 2010-2012 dneminde nleme konu lke olan HCden ithaline bakldnda, 2010 ylnda 134.204 kg (230.703 adet) olan ithalat miktarnn, sonraki yllarda srasyla 110.152 kg (177.056 adet) ve 73.035 kg (175.565 adet) seviyesine geriledii grlmtr. 2009-2012 dneminde HCden gerekletirilen ithalatn payna bakldnda HCnin yrrlkteki nleme ramen payn 2010 ylnda %49,19 ve 2011 ylnda %40,71 olarak koruduu, 2012 ylnda ise genel ithalattaki art neticesinde %14,49a geriledii grlmektedir.

(2) 2010-2012 dneminde HCden gerekletirilen ithalatn birim fiyatna bakldnda, 2010 ylnda 5,25 ABD Dolar/adet (9,02 ABD Dolar/kg) olan birim fiyat, 2011 ylnda 6,83 ABD Dolar/adet (10,98 ABD Dolar/kg), 2012 ylnda ise 5,33 ABD Dolar/adet (12,82 ABD Dolar/kg) olarak gerekletii grlmektedir. Sz konusu rnler Baz Maddelerin thalatnn zlenmesine likin Tebli thalat: (2003/21) ile balatlan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2010/1) uyarnca kayda alma uygulamasna tabi olduklarndan ve halihazrda yrrlkte olan damping nleminden dolay bu rnlerin birim fiyatlar 2003 sonrasnda tutarl bir seyir izlemektedir.

nlem konusu ithalatn pazar pay

MADDE 13 (1) nlem konusu ithalatn nispi olarak deiimini grebilmek iin, sz konusu ithalatn toplam Trkiye benzer mal tketimi iindeki pay incelenmitir. Bu balamda, ncelikle YDn yurt ii sat miktar ile genel ithalat miktar toplanarak ilgili ylda Trkiye benzer mal tketimi elde edilmitir.

(2) Trkiye benzer mal tketimi 2010 yl 100 birim olarak kabul edildiinde, 2011 ylnda 122, 2012 ylnda ise 146 birim seviyesinde gereklemitir. Bu durumda Van depremi sonrasnda oluan battaniye talebi ve yaplan toplu ithalat etkili olmutur. 2010-2012 dnemi arasnda nlem konusu HC meneli ithalat nlemin etkisiyle birlikte azalan bir seyir izlemi ve 100 birim endeks deerinden 52 birime gerilemitir. Ayn dnemde dier lkelerden yaplan ithalatn pazar pay 2010 ylnda 100 birimden 2012 ylnda 172 birime ykselmi ve YDn pazar pay ise 2010-2012 dnemlerinde 100 birim endeks deerinden 81 birime dmtr. YDn sz konusu dnemde byyen pazarda yurtii sat miktarn koruduu ancak paynn azald gzlenmitir.

Fiyat krlmas

MADDE 14 (1) HCden gerekletirilen ithalatn yerli retim dalnn fiyatlarn krp krmad incelenmitir. Fiyat krlmas hesabnda, nlem konusu lkeden gerekletirilen ithalatn CIF bedeline %12 orannda gmrk vergisi ile %2 orannda gmrkleme masraf eklenerek inceleme konusu rnn Trk piyasasna giri fiyat bulunmutur. Dampinge kar nlemin sz konusu olmad durumda HC meneli rnn Trkiye pazarna giri fiyatnn hangi dzeyde olacana ilikin deerlendirmeyi mmkn klmak amacyla anlan fiyata dampinge kar nlem eklenmemitir. Bu ekilde elde edilen fiyat, YDn arlkl ortalama yurtii sat fiyat ile mukayese edilerek soruturma konusu lkenin ihra fiyatnn YDn arlkl i sat fiyatn hangi oranda krd tespit edilmitir.

(2) HC meneli battaniye ithalatnn Trkiye piyasasna giri fiyatlarnn yerli retim dal i sat fiyatlarn adet baznda 2010 ylnda %216, 2011 ylnda %142 ve 2012 ylnda %245 orannda krd tespit edilmitir.

Fiyat basks

MADDE 15 (1) nlem konusu lkeden gerekletirilen ithalatn YDn fiyatlarn basklayp basklamad incelenmitir. Bu erevede dampingli ithalat fiyatnn YDn olmas gereken sat fiyatnn ne kadar altnda olduu belirlenmitir. Fiyat basks, dampingli ithalat fiyatlarnn Trkiye piyasasnda YDn olmas gereken sat fiyatnn yzde olarak ne kadar altnda kaldn gstermektedir.

(2) Fiyat basks hesabnda nlem konusu lkeden gerekletirilen ithalatn CIF bedeline %12 orannda gmrk vergisi ile %2 orannda gmrkleme masraf eklenerek inceleme konusu rnn Trk piyasasna giri fiyat bulunmutur. Dampinge kar nlemin sz konusu olmad durumda HC meneli rnn Trkiye pazarna giri fiyatnn hangi dzeyde olacana ilikin deerlendirmeyi mmkn klmak amacyla anlan fiyata dampinge kar nlem eklenmemitir. Bu ekilde elde edilen fiyat, yerli retim dalnn ticari maliyetine %5 makul kar eklenerek hesaplanan sat fiyat ile mukayese edilerek nlem konusu lkenin ihra fiyatnn yerli retim dalnn arlkl i sat fiyatlarn hangi oranda basklad tespit edilmitir. 2012 ylnda adet baznda fiyat basks %268 olarak hesaplanmtr.

BENC BLM

Yerli retim Dalnn Durumu

Yerli retim dalnn ekonomik gstergeleri

MADDE 16 (1) Yerli retim dal ekonomik gstergeleri, sektrdeki ikayeti 3 yerli retici (zerdem, Altnsar ve Diriteks) firmann 2010-2012 yllar kmlatif verileri zerinden incelenmitir.

(2) Yerli retim tarafndan retim, sat, stok gibi rakamlar elde edilirken retilen eitli trdeki battaniyelere ilikin veriler ift kiilik battaniye standardnda verilere dntrlmtr.

(3) te yandan, eilimin salkl bir ekilde incelenmesi amacyla Trk Liras bazndaki deerler TK istatistiklerinden alnan yllk ortalama retici Fiyat Endeksi (FE) kullanlarak enflasyondan arndrlm ve elde edilen reel deerler 2010 yl 100 olacak ekilde endekslenmitir.

a) retim, kapasite ve kapasite kullanm oran (KKO):

1) YDn inceleme konusu battaniyelerde 2010 ylnda 100 olan retim miktar endeksi, 2011 ylnda 114e ve 2012 ylnda 127ye ykselmitir. Sz konusu rnde YDn kapasitesi 2011 ylnda yaplan yatrmlar neticesinde 2010 ylnda 100 birimden 2012 ylnda 121e ykselmitir. Artan taleple orantl olarak kapasite kullanm oranlar 2010 ylnda 100 birim olan endeks deeri 2011 ylnda 124 birime km, 2012 ylnda ise kapasite yatrmnn etkisi ile 105 birime dmtr.

b) Yurtii satlar:

1) YDn inceleme konusu battaniyelerde 2010 ylnda 100 olan yurtii sat miktar endeksi, 2011 ylnda 113e ve 2012 ylnda 122ye ykselmitir. 2010 ylnda 100 olan yurtii sat haslas ise, 2011 ylnda 127ye ve 2012 ylnda 162ye ykselmitir.

c) Yurtii fiyatlar:

1) YDn inceleme konusu battaniyelerde adet bazndaki arlkl ortalama yurtii sat fiyat 2010 ylnda reel bazda 100 iken, 2011 ylnda 113e ve 2012 ylnda 133e ykselmitir.

) hracat:

1) YDn inceleme konusu battaniyelerde 2010 ylnda 100 olan yurtd sat miktar endeksi, 2011 ylnda 202ye ve 2012 ylnda 218e ykselmitir. 2010 ylnda 100 olan yurtd sat haslas ise, 2011 ylnda 261e ve 2012 ylnda 275e ykselmitir.

d) Pazar pay:

1) YDn inceleme konusu battaniyelerde 2010 ylnda 100 olan pazar pay endeks deeri, 2011 ylnda 89, 2012 ylnda 81 birime dmtr.

e) Maliyetler:

1) YDn inceleme konusu battaniyelerde 2010 ylnda reel olarak 100 olan arlkl ortalama birim ticari maliyeti, 2011 ylnda 133e ve 2012 ylnda 160a ykselmitir.

f) Krllk:

1) YDn inceleme konusu battaniyelerde 2010 ylnda reel olarak 100 olan yurtii sat karll, 2011 ylnda 171e, 2012 ylnda ise 283e ykselmitir.

g) Stoklar:

1) YDn inceleme konusu battaniyelerde 2010 ylnda 100 olan stok miktar endeksi, 2011 ylnda 39a ve 2012 ylnda 28e gerilemitir.

) stihdam:

1) YDn inceleme konusu battaniyelerde ii says endeksi 2010 ylnda 100 birim iken, 2011 ylnda 101e ve 2012 ylnda 127ye ykselmitir.

h) cretler:

1) YDn nleme tabi rnlerde 2010 ylnda 100 olan retimde alan iilerinin aylk brt cret endeksi, 2011 ylnda 107ye ve 2012 ylnda 135e ykselmitir.

) Verimlilik:

1) YDn inceleme konusu battaniyelerde ii bana verimlilik endeksi 2010 ylndaki 100 birimden, 2011 ylnda 113e ykselmi ve 2012 ylnda 101e dmtr.

i) Nakit Ak:

1) YDn inceleme konusu battaniyelerde elde ettii nakit ak endeksi (kar+amortisman) 2010 ylnda 100 iken, 2011 ylnda 142ye ykselmi ve 2012 ylnda ise 210 olarak gereklemitir.

j) Byme:

1) YDn btn faaliyetlerine ilikin aktif bykl reel olarak 2010 ylnda 100 iken, 2011 ylnda 131e ve 2012 ylnda 143e ykselmitir.

k) Sermaye art:

1) YDn btn faaliyetlerine ilikin z sermayesi 2010 ve 2011 ylnda 100 iken, 2012 ylnda 124e ykselmitir.

l) Yatrmlardaki art:

1) YDn 2010-2012 yllar arasnda yenileme yatrm olmamakla birlikte, nemli oranda tevsi yatrmlarnda bulunmutur. Buna gre, YDn 2010 ylnda 100 olan tevsi yatrm endeksi, 2011 ylnda 210a ve 2012 ylnda 306ya ykselmitir.

m) Yatrmlarn geri dn oran:

1) YDn btn faaliyetlerine ilikin yatrm haslat (Kar/zkaynak) oran 2010da 100 iken srasyla, 2011de 62 ve 2012de 332 olarak gereklemitir.

2) 2010-2012 yllar arasnda nlemin de etkinliini korumasyla YDn, tevsi yatrmlarnn bulunduu ve kapasite artrmna gittii grlmtr.

Yerli retim dalnn ekonomik gstergelerinin deerlendirilmesi

MADDE 17 (1) YDden temin edilen veriler nda, kriz sonras toparlanma ortamnda, YDn mevcut nlemin etkisiyle retim, istihdam, yurtii ve yurtd sat miktarlar ve krllkta iyilemeler grlmektedir.

(2) 2010-2012 yllar arasnda nlemin de etkinliini korumasyla YDn, tevsi yatrmlarnn bulunduu ve kapasite artrmna gittii grlmtr.

ALTINCI BLM

Dampingin ve Zararn Devam veya Yeniden Oluma htimali

Genel aklamalar

MADDE 18 (1) Ynetmeliin 35 inci maddesi hkmleri gereince, bu blmde nlemin sona ermesi halinde damping ve zararn devam veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmad deerlendirilmitir.

Soruturmaya konu lkedeki yerleik kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 19 (1) Dnya Ticaret Merkezi (ITC- International Trade Center) 2012 yl verilerine gre Dnya battaniye ihracatnn miktar olarak %86s, dolar deeri olarak ise %78i HC tarafndan gerekletirilmitir. HCnin inceleme konusu battaniyede gerekletirdii ihracata bakldnda 2010 ylnda 488 bin ton olan ihracatnn 2011 ylnda 485 bin ton, 2012 ylnda ise 519 bin ton seviyelerinde gerekletii ve bu ylda HC ithalatnda Trkiyenin 59. srada olduu grlmektedir. Bu durum HCnin hali hazrda nemli bir ihracat potansiyeli ve kapasitesi bulunduunu gstermektedir. Halihazrda yrrlkte olan nlem dolaysyla lkemize yaplan ihracatn dk seviyelerde kald ancak nlemin kalkmas halinde lkemize ynelebilecei dnlmektedir. Birim fiyatlara bakldnda ise 2010 ylnda 3,99 ABD Dolar/kg olan birim fiyatn 2011de 4,75 ABD Dolar/kg olduu 2012de ise 4,82 ABD Dolar/kg olarak gerekletii grlmtr. HCnin lkemize yapt ihracatn ise nlem dolaysyla dk miktarlarda olduu ve gsterge niteliinde olmad dnlmektedir.

Soruturmaya konu lkenin belirli lke pazarlarndaki durumu

MADDE 20 (1) HCnin en ok ihracat yapt lkelerin banda, ABD, BAE ve S.Arabistan gelmektedir.

(2) ITC verilerine gre, HCden ABDye yaplan ihracat 2010 ylnda 105 bin ton iken 2011 ylnda 93 bin, 2012 ylnda ise 96 bin ton olarak gereklemitir. Yine BAEne gerekletirilen ihracat, 2010 yl seviyesi olan 55 bin tondan 2011de 48 bin tona, 2012 ylnda ise 41 bin tona dmtr. HCnin ihracatnda yaanan ciddi artlar ve pazar eitlendirme faaliyetleri, soruturma konusu lkede mezkur rne ilikin yksek kapasite bulunduuna iaret etmektedir.

Trkiye pazarnn nemi

MADDE 21 (1) Tketim miktarnn son iki ylda %46 artt battaniye sektr, yaanan ekonomik bymeye paralel talep artnn yan sra Suriyedeki i sava nedeniyle Trkiyeye gelen snmaclarn battaniye talebi ile birlikte hzl bir ekilde bymektedir. Bu balamda, Trkiye soruturma konusu rnde HC iin nemli bir pazar olarak deerlendirilmektedir.

Talebi etkileyen unsurlar

MADDE 22 (1) YD yaygn olarak kullanlan bir teknoloji ile retim yapmakta olup yerli rn ile nlem konusu rn arasnda kalite ynnden bir fark bulunmad anlalmaktadr. Soruturma konusu battaniyelerin dk kymetli nihai rn olmas nedeniyle, piyasada tketimi etkileyen en nemli unsurun fiyat olduu tespiti nceki soruturmalarda yaplmtr. Bu tespitin geerliliini koruduu deerlendirilmitir.

Esas soruturmada tespit edilen damping marjlar

MADDE 23 (1) Mevcut nleme esas tekil eden soruturma esnasnda tespit edilen damping marj, firmalarn nlemin yrrlkten kalkmas halindeki muhtemel davranlarn yanstacak nemli bir gsterge nitelii tadndan dikkate alnmtr. Buna gre, esas soruturma srasnda sz konusu retici/ihracat firmalar iin battaniyeye benzer rnn ihra fiyat zerinden hesaplanan damping marjnn % 82 dzeyinde olduu tespit edilmitir.

nc lkelerden ithalat

MADDE 24 (1) 2010-2012 dneminde nc lkelerden yaplan ithalat incelendiinde, nc lkelerden yaplan ithalatta bir art olduu grlmektedir. Ancak nc lkelerden yaplan ithalatn pazar pay en yksek deerine (%5) 2012 ylnda ulam olmasna ramen, yerli retim dalnn ekonomik gstergelerinin iaret ettii zere nc lkeler kaynakl ithalatn yerli retim dalna halen olumsuz bir etkisi bulunmamaktadr.

Deerlendirme

MADDE 25 (1) Uygulanmakta olan dampinge kar nlemin sona ermesi halinde dampingin ve zararn devam edip etmeyecei veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmad konusu incelenmi olup nlemin ortadan kalkmas durumunda, yerli retim dalnn fiyatnn krlmasnn muhtemel olmas, soruturma konusu lkenin Trkiyeye ynlendirebilecek ciddi kapasitesinin ve ihracat kabiliyetinin bulunmas, nlem konusu lkedeki retici-ihracatlarn Trkiye pazarn yakndan tanmalar ve datm kanallarna kolay ve hzl biimde nfuz edebilecek durumda olmalar nedeniyle mevcut nlemin ortadan kalkmas durumunda dampingli ithalatn ve zararn yeniden meydana gelmesine yol amasnn muhtemel olduu deerlendirilmektedir.

YEDNC BLM

Sonu

Karar

MADDE 26 (1) Soruturma sonucunda, meri nlemlerin yrrlkten kaldrlmas halinde dampingin ve zararn yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduu tespit edildiinden thalatta Haksz Rekabeti Deerlendirme Kurulunun karar ve Ekonomi Bakannn onay ile soruturma konusu rn iin uygulanmakta olan dampinge kar nlemlerin aada belirtilen ekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmitir.

 

GTP

Madde smi

Mene lke

Dampinge Kar nlem

6301.40

Sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hari) ve diz battaniyeleri

in Halk Cumhuriyeti

4 $/kg

6301.90

Dier battaniyeler ve diz battaniyeleri

6001.10.00.00.11

Yalnz, kesilerek battaniye elde edilebilen rulo veya kesilmi halde rme tyl mensucat

6001.92

 

Uygulama

MADDE 27 (1) Gmrk idareleri, Karar maddesinde gmrk tarife pozisyon numaras, tanm ve mene lkesi belirtilen eyann, dier mevzuat hkmleri sakl kalmak kaydyla, serbest dolama giri rejimi kapsamndaki ithalatnda, karlarnda gsterilen oranda dampinge kar kesin nlemi tahsil ederler.

Yrrlk

MADDE 28 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 29 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.