21 Ocak 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28889

YNETMELK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

MOTORLU ARALARIN VE RMORKLARININ ARA TANITIM

NUMARASI VE MALATININ ZORUNLU LEVHALARI LE

LGL TP ONAYI YNETMEL (AB/19/2011)NDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 31/7/2012 tarihli ve 28370 sayl Resm Gazetede yaymlanan Motorlu Aralarn ve Rmorklarnn Ara Tantm Numaras ve malatnn Zorunlu Levhalar ile lgili Tip Onay Ynetmelii (AB/19/2011)nin 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir:

b) Avrupa Birliinin (EU) 19/2011 sayl Reglasyonu ile bu Reglasyonda deiiklik yapan (EU) 249/2012 sayl Reglasyonuna paralel olarak,

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

31/7/2012

28370