21 Ocak 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28889

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2013/5369

7 Mart 2012 tarihinde Tahran’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasındaki Hukuki ve Adli Yardımlaşmaya Dair Mutabakat Muhtırası” ile Mutabakat Muhtırasını tadil eden ilişik Notaların onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 28/8/2013 tarihli ve 709115 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                      C. YILMAZ                                                 B. ATALAY                                          B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                Başbakan Yardımcısı V.                            Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı

                     B. ARINÇ                                                      N. ERGÜN                                           M. Z. ÇAĞLAYAN                                    N. ERGÜN

              Adalet Bakanı V.                        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.             Avrupa Birliği Bakanı V.         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                         S. KILIÇ                                              A. DAVUTOĞLU                              M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı         Çevre ve Şehircilik Bakanı V.                            Dışişleri Bakanı                                  Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                    M. GÜLER                                                     C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                             M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                                          İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                  Millî Eğitim Bakanı                                    Millî Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                   B. YILDIRIM

                                                               Sağlık Bakanı                            Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı
Arasındaki Hukuki ve Adli Yardımlaşmaya Dair Mutabakat Muhtırası