21 Ocak 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28889

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

TARH : 13/1/2014

KARAR NO : 2014/01

KONU : Ankara Doal Elektrik retim ve Ticaret A.. ye ait tanmazn

zelletirilmesi

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanl (dare)nn 26/12/2013 tarih ve 10989 sayl yazsna istinaden;

zelletirme kapsam ve programnda bulunan Ankara Doal Elektrik retim ve Ticaret A.. (irket)ye ait Zonguldak ili, aycuma ilesi, Fatih mahallesinde bulunan 422 ada, 1 parsel no.lu tanmazn sat yntemiyle zelletirilmesini teminen darece 4046 sayl Kanunun 4nc maddesinin son fkrasna istinaden irkete verilen yetki erevesinde irket tarafndan oluturulan hale Komisyonunca;

1. Tanmazn en yksek teklifi veren Yurtbay Seramik Sanayi ve Ticaret A.. ye hale artnamesi erevesinde 6.050.000,- (Altmilyonellibin) TL bedelle satlmasna,

2. Yurtbay Seramik Sanayi ve Ticaret A.. nin sat szlemesini imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllklerini yerine getirmemesi halinde geici teminatnn irat kaydedilerek, tanmazn ikinci en yksek teklifi veren brahim EMEKSZe hale artnamesi erevesinde 6.000.000,- (Altmilyon) TL bedelle satlmasna,

3. brahim EMEKSZin sat szlemesini imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllklerini yerine getirmemesi halinde geici teminatnn irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

dair verilen nihai kararn onaylanmasna,

4. Bu karar erevesinde sat szlemesinin imzalanmas ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda irketin yetkili klnmasna

karar verilmitir.